Velkommen til Norkirken Os

Bli med å bygge fellesskap!

Kalender

Våren 2019 møtes med føl­g­jande datoar:

søndag 20. jan­u­ar
søndag 10. feb­ru­ar
søndag 10. mars
mandag 22. april
søndag 12. mai
mandag 10. juni

Møtet star­tar 17:30, bøn­nesam­ling klok­ka 17:00 og server­ing av kaf­fi og te etter møtet.

Bildegalleri

Ta kontakt

Ta gjerne kon­takt med ein av oss i styret:
Else og Einar Eker­hovd, Kari Torsvik, Bente og Geir Skard­ing, Rebek­ka Val­vatne Andås.

Tele­fon: 911 29 784
Kon­ton­um­mer: 2801.50.97533