Arrangementer

Storsamling 7. april 2024 

Tunet kyrk­je- og kultursenter  Øyro 49,Os,Norge

Møtet star­tar 17:30, bøn­nesam­ling klok­ka 17:00 og server­ing av kaf­fi og te etter møtet.